Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odpowiedzialność prawna nauczyciela. Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu oraz podczas wycieczek (seminarium)Program:
1. Problematyka bezpieczeństwa w szkołach i w przedszkolu w wybranych aktach prawnych
2. Procedury stosowane w szkołach i w przedszkolu
3. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Organizacja wycieczek i wyjść poza teren szkoły
4. Odpowiedzialność pracowników szkoły: dyscyplinarna, karna, cywilna
5. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za uchybienia spowodowane brakiem nadzoru
6. Organizacja wycieczek szkolnych - zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przez kierownika i  opiekunów, ich kwalifikacje, zatrudnianie i czas pracy
7. Ogólna charakterystyka wycieczki szkolnej - liczba opiekunów wycieczki szkolnej, kierownik wycieczki szkolnej, opiekun wycieczki szkolnej


Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska