Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

ogólnopolska akcja Kwietniowi AntypiraciProgram:

Program:

1.            Wspólne tworzenie prezentacji,

2.            Praca online w międzyszkolnym ogólnopolskim zespole,

3.            Kształtowanie kompetencji informacyjnych.


Terminy realizacji:
20-04-2020 w godz.
27-04-2020 w godz.

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkoły, biblioteki, placówki, domy kultury
Kierownik formy: Anna Puścińska