Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Oswajanie matematyki, czyli jak pokonywać trudności w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
1. Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki
2. Wybrane przykłady trudności w uczeniu się matematyki
3. Jak pokonywać trudności w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej?

Terminy realizacji:
01-02-2022 w godz.

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska