Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczyciela języka polskiego (warsztaty)Program:
Idea otwartości w edukacji 2. Jak wykorzystać OZE na lekcji j.polskiego

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Anna Puścińska