Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Otwórz okno na świat z eTwinning (warsztaty)Program:
1. Dołącz do eTwinning
2. Załóż projekt eTwinning
3. Narzędzia informatyczne z eTwinning

Terminy realizacji:
16-11-2021 w godz. 16.00-18.15
23-11-2021 w godz. 16.00-18.15
30-11-2021 w godz. 16.00-18.15

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Sołtysiak-Gurpinar - ambasadorka programu eTwinn