Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Papierowa draka od malucha do starszaka – kinezjologiczna zabawa dydaktycznaProgram:

1. Wprowadzenie do problematyki edukacji przez ruch.

2. Papierowa draka od malucha do starszaka – kinezjologiczna zabawa dydaktyczna - ,,Renifer”, „Mikołaj”.

3. Dekoracje świąteczne wykonywane przez dzieci  – origami przestrzenne z kwadratu i koła.


Terminy realizacji:
23-11-2018 w godz. 15.00-17.30
29-11-2018 w godz. 15.00-17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Ewa Chełminiak