Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Piękno tkwi w różnorodności - planowanie pracy w grupach mieszanych wiekowo (seminarium)Program:
  1. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej: cechy konstrukcyjne dobrego planu.
  2. Konstrukcja planu w grupie mieszanej wiekowo - ćwiczenia w konstruowaniu planu.

Terminy realizacji:
12-09-2017 w godz. 15.30 - 17.45

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska