Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pierwsze kroki w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie pracy z uczniami z Ukrainy (seminarium online)Program:
1. System edukacyjny w Ukrainie w odniesieniu do polskiej szkoły.
2. Co trzeba wiedzieć o Ukrainie, aby skutecznie włączyć uczniów i ich rodziców w życie szkoły.
3. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - dobre praktyki.

Terminy realizacji:
21-03-2022 w godz. 16.00-17.30

Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: Maria Dydyńska-Maćkowicz