Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pierwsze kroki z programowaniem

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze