Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pitagoras w mojej grupie (warsztaty)Program:
1. Diagnoza inteligencji matematycznej dziecka i uzdolnień matematycznych ucznia w młodszym wieku szkolnym
2. Zaspokajanie potrzeb poznawczych dzieci i uczniów uzdolnionych matematycznie
3. Zadania edukacyjne - przykłady zabaw i ćwiczenia

Terminy realizacji:
06-04-2022 w godz. 16.00-18.15
13-04-2022 w godz. 16.00-18.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska