Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Plan daltoński - szkolenie podstawowe (warsztaty)Program:
  1. Wprowadzenie w zagadnienie pedagogiki planu daltońskiego.
  2. Metodyczne zalecenia realizacji planu daltońskiego - praktyczne przykłady realizacji.

Terminy realizacji:
10-03-2018 w godz. 12.00 - 17.00

Cena: 50,00 zł
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Anna Sowińska, konsultant Stowarzyszenia Daltońskiego