Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Plan na powtórkę, czyli własna mapa myśli w Mindmeister i MindUp (warsztaty online))

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk, Dominik Kosiński