Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Plan nadzoru pedagogicznego oraz niezbędna dokumentacja (warsztaty)Program:
1.Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego
2.Informacje na temat głównych kierunków polityki oświatowej państwa
3.formułowanie wniosków oraz zaleceń na poziomie szkoły, oddziału, indywidualnym ucznia i nauczyciela
4.Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami


Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Wojciech Gliwiński