Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Planowanie pracy nauczyciela biologii/przyrody w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Nowa podstawa programowa z biologii/przyrody.
  2. Doświadczenia i obserwacje - jak je realizować.
  3. Zajęcia w terenie - kształtowanie umiejętności kluczowych.
  4. Planujemy pracę w cyklu kształcenia.


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii, przyrody, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik