Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Planowanie pracy nauczyciela chemii w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Analizowanie nowej podstawy programowej z chemii.
  2. Korelacja międzyprzedmiotowa przedmiotów przyrodniczych.
  3. Kształtowanie umiejętności kluczowych.


Cena: 60,00 zł
Adresat: nauczyciele chemii,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska