Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Planowanie pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Nowa podstawa programowa z geografii.
  2. Zajęcia w terenie - kształtowanie umiejętności kluczowych.
  3. Planujemy pracę nauczyciela geografii w cyklu kształcenia.


Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele geografii,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik