Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Planowanie pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Nowa podstawa programowa z geografii.
  2. Zajęcia w terenie - kształtowanie umiejętności kluczowych.
  3. Planujemy pracę nauczyciela geografii w cyklu kształcenia.

Terminy realizacji:
07-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30
23-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Adresat: nauczyciele geografii,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik