Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (warsztaty)Program:
1. Struktura podstawy programowej oraz programu nauczania
2. Budowanie programu nauczania z uwzględnieniem metodologii oraz roli zespołu nauczycieli uczących w zawodzie


Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński