Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Platforma InstaLing w nauczaniu języka polskiego jako obcego (warsztaty stacjonarnie)Program:
1.Funkcjonalności platformy
2.Zakładanie konta
3.Koordynowanie pracy uczniów

Terminy realizacji:
04-10-2022 w godz. 15.00-17.15

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Anna Puścińska