Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Podróż do krainy bajek i baśni

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze