Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Podróż w siedmiomilowych butach po zaczarowanym świecie literatury

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze