Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Podstawa programowa z chemii w szkole podstawowej - teoria a praktyka szkolnaProgram:

1.    Analizowanie nowej podstawy programowej z chemii

2.    Rozwiązania praktyczne dotyczące warunków i sposobów realizacji

3.    Przedstawienia założeń dotyczących podstawy programowej z chemii w szkole ponadgimnazjalnejCena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara kozikowska