Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pola Negri i jej plan na życie (wykłady)Program:
1.Życie i artystyczne sukcesy Poli Negri
2.Wpływ dokonań Poli Negri na postęp cywilizacyjny
3.Indywidualizacja nauczania, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży
4.Historyczno-kulturowa tożsamość regionu


Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dorota Łańcucka