Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pola Negri w roli głównej – podsumowanie twórczej aktywności szkół w Roku Poli Negri (Edukacja obywatelska i regionalna w praktyce – warsztaty)Program:
1. Edukacja obywatelska i regionalna inspiracją do rozwoju
2. Przegląd twórczej aktywności dzieci i młodzieży w Roku Poli Negri
Miejsce Sala widowiskowa Teatr Impresaryjny we Włocławku
Terminy realizacji:
12-01-2023 w godz. 12.00-14.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka