Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Polonistyczne wyzwanie - challenge na lekcjach j. polskiego (warsztaty)

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk, Małgorzata Kudyba - specjalista zewn