Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pomoc potrzebna od zaraz - procedura niebieskiej karty (warsztaty)Program:
1.Wprowadzenie w zagadnienie przemocy nad dziećmi w rodzinie
2.Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia
3.Procedury interwencyjne

Terminy realizacji:
08-11-2022 w godz. 15.30-17.45
15-11-2022 w godz. 15.30-17.45

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Zbigniew Piechocki