Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pomyśl, odkryj, udowodnijProgram:

1. Znaczenie umiejętność uogólniania nie tylko dla rozwoju myślenia matematycznego i  inteligencji.

2. Sposoby inspirowania uczniów do odkrywania twierdzeń.


Terminy realizacji:
14-02-2019 w godz. 14.30-17.30
21-02-2019 w godz. 14.30-17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki drugiego etapu edukacyjnego
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Majczak