Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pomysłowy polonista: prace domowe, notatki, prezentacje po nowemu (wakaled, padlet, genial.ly) (warsztaty)Program:

1. Narzędzia internetowe w pracy polonisty.

2. Możliwości porządkowania materiałów za pomocą aplikacji wakalet i padlet. Tworzenie wizualnych interaktywnych materiałów w Genial.ly.


Terminy realizacji:
21-10-2020 w godz.
28-10-2020 w godz.

Cena: 80,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkoły ponadpodstawowej
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk