Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych (kurs online)Program:
  1. Profile uczniów placówek specjalnych. Sytuacja na rynku pracy.
  2. Proces motywowania uczniów niepełnosprawnych.
  3. Narzędzia doradcy zawodowego.

Terminy realizacji:
18-01-2018 w godz. on-
16-02-2018 w godz. -line

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy,doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska