Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Portfolio zawodowe ucznia (kurs online)Program:
  1. Struktura portfolio i jego cele. Testy diagnozujące i karty pracy.
  2. ePortfolio - dowody i ich prezentacja.
  3. Widoczność w sieci.
  4. Europass - papiery do kariery.

Terminy realizacji:
01-03-2018 w godz. online
31-03-2018 w godz. online

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy,doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska