Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Poszukiwanie, wykorzystanie i selekcja informacji z różnych źródeł

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze