Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pozamatematyczne wartości matematyki. Perspektywa ucznia, rodzica, nauczyciela i wychowawcy (warsztaty)Program:
1.Elementy logiki matematycznej w praktyce kształcenia matematycznego
2.Jak pokazać dobry smak i piękno matematyki


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Małgorzata Makiewicz