Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca edukacyjna z dzieckiem ze spektrum autyzmu i jego rodziną (seminarium)Program:
1.Spektrum autyzmu – co to jest? Jakie są objawy?
2.Funkcjonowanie dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym ze spektrum autyzmu
3.Rozpoznawanie spektrum autyzmu – jak rozpoznawać? Na co zwracać uwagę?
4.Rola nauczyciela i rodziny w pracy z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu
5.Techniki terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu

Terminy realizacji:
18-04-2023 w godz. 15.30-17.45
25-04-2023 w godz. 15.30-17.45

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Monika Kramkowska