Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca metodą projektu na języku angielskim w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym (warsztaty)Program:
1.Metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
2.Główne wyznaczniki pracy metodą projektu
3.TIK w pracy metodą projektu
4.Motywowanie uczniów do pracy
5.Kształtowanie kompetencji kluczowych za pomocą prac metodą projektu na lekcjach języka angielskiego
6.Gotowe scenariusze lekcji do wykorzystania podczas lekcji

Terminy realizacji:
20-10-2022 w godz.

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska