Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca w chmurze - wykorzystanie dysków online w pracy nauczyciela (kurs online)Program:
  1. Czym jest „dysk w chmurze”.
  2. Konto Gmail.
  3. Dysk Google - tworzenie, przesyłanie, udostępnianie folderów, plików, dokumentów.
  4. Pomoce dydaktyczne tworzone i przechowywane w chmurze.
  5. Wykorzystanie chmury w pracy nauczyciela.

Terminy realizacji:
02-10-2017 w godz. 31.10.2017

Cena: 30,00 zł
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska