Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca w chmurze (kurs online)Program:
  1. Czym jest „dysk w chmurze”.
  2. Konto Gmail.
  3. Dysk Google - tworzenie, przesyłanie, udostępnianie folderów, plików, dokumentów.
  4. Pomoce dydaktyczne tworzone i przechowywane w chmurze. 
  5. Wykorzystanie chmury w pracy nauczyciela.

Praca online: 
07-01-2019 - 09-02-2019Cena: 40,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele humaniści, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska