Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z klasą i grupą- doskonalenie umiejętności wychowawczych (warsztaty)Program:
1.Efektywna komunikacja w klasie/szkole. Rozpoznawanie barier komunikacyjnych
2.Praca z klasą jako grupą. Procesy grupowe w klasie szkolnej
3.Budowanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych

Terminy realizacji:
15-02-2023 w godz.
23-02-2023 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka