Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z klasą i grupą - doskonalenie umiejętności wychowawczychProgram:
1.Klasa jako grupa – fazy procesu grupowego.
2.Role społeczne pełnione w grupie.
3.Jak budować relacje w grupie?

Terminy realizacji:
19-01-2022 w godz. 9.30-11.45

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka