Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w szkole (warsztaty)Program:
1.Diagnoza funkcjonalna uczniów
2.Wspomaganie uczniów w szkole - ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą uczniów ze SPE

Terminy realizacji:
21-02-2023 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Monika Lamka-Czerwińska