Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na lekcji języka obcego w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Problemy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w nauce języka obcego.
  2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka obcego do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej.
  3. Gry i zabawy językowe odpowiednie dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Terminy realizacji:
16-10-2017 w godz. 14.45 - 18.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński