Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego (warsztaty)Program:
  1. Krótka charakterystyka ucznia zdolnego.
  2. Sposoby identyfikacji ucznia uzdolnionego językowo.
  3. Sposoby wspierania ucznia zdolnego w rozwoju. Zalecenia dotyczące organizacji lekcji języka obcego. Przykładowe scenariusze zajęć.
  4. Zadania umożliwiające różnicowanie poziomu na lekcji języka obcego, związane z integracją sprawności językowych oraz umożliwiające rozwijanie uzdolnień językowych uczniów.

Terminy realizacji:
11-03-2019 w godz. 14.00-18.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński