Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z zespołem klasowym w praktyce wychowawczej (warsztaty)Program:
  1. Integracja zespołu klasowego.
  2. Praca z klasa jako grupą.
  3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych w pracy z zespołem klasowym.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka