Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnejProgram:

Filozofia edukacyjna pedagogiki Froebla - innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod

Freblowskie zabawy na każdą porę dnia – ćwiczenia:

• spotkanie w kole– inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne;

• edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.


Terminy realizacji:
27-10-2018 w godz. 9.00-12.30

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Anna Turska