Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z uczniami z autyzmem i zaburzeniami zachowania (warsztaty)Program:
  1. Metody i techniki terapii behawioralnej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  2. Techniki pracy z uczniem z zaburzeniami rozwoju i zaburzeniami zachowania.

Terminy realizacji:
13-04-2018 w godz. 14.30 - 17.30
14-04-2018 w godz. 08:00 - 15.00
21-04-2018 w godz. 08.00 - 15.00

Cena: 200,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Julita Migdał-Gadaj