Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Prawo oświatowe w roku szkolnym 2018/2019-specjalne potrzeby edukacyjne, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaProgram:

• Zmiany i nowości w prawie oświatowym 2018/2019 

• Podstawa programowa a kierunki polityki oświatowej państwa i priorytety KP Kuratora Oświaty 

• Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej-aspekty prawne.

• Pytania i odpowiedzi.


Terminy realizacji:
24-09-2018 w godz. 15.15-17.45

Cena: forma bezpłatna zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska