Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Profilaktyka uzależnień w praktyce szkolnej - realizacja w II semestrze 2019/2020Program:

1. Miejsce profilaktyki uzależnień w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.
2. Jak planować działania profilaktyczne w szkole?
3. Przyczyny i rozpoznawanie eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.
4. Kompetentny profilaktyk w szkole - metody i sposoby postępowaniaCena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Magdalena Pawlak - terapeuta uzależnień