Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Program poprawy efektywności kształcenia (seminarium online)Program:
1. Rozpoznanie – na podstawie zebranych danych z różnych źródeł – zastanego stanu rzeczy, jego genezy lub przyczyn oraz wyjaśnienie jego znaczenia i tendencji rozwojowych, a także ocena możliwości jego zmiany (lub utrzymania) w kierunku pożądanym.
2. Właściwe przeprowadzenie diagnozy szkoły w celu ukazania mechanizmów jej funkcjonowania?
3. Planowanie wprowadzania zmian?
4. Określenie czynników mających wpływ na efekty kształcenia.
5. Dostarczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących sposobów stosowania metod aktywizujących, jako skutecznego sposobu kształcenia kompetencji kluczowych.

Terminy realizacji:
09-12-2021 w godz. 11.00-14.00

Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Troszyńska Grażyna
Prowadzący: Wojciech Gliwiński