Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Program profilaktyczno-wychowaczy zgodny z nowym prawem oświatowym (warsztaty)Program:
  1. Uregulowania prawne dotyczące działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły/placówki.
  2. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
  3. Rola rodziców i uczniów w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
  4. Monitorowanie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka