Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Programy komputerowe wspierające pracę nauczyciela matematyki i fizyki (warsztaty)Program:
  1. Wprowadzenie - nowoczesne technologie informatyczne - kompetencje cyfrow.
  2. Wybrane programy komputerowe wspomagające naukę matematyki i fizyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  3. Ćwiczenia w tworzeniu testów w programach Kahoot i Quizizz. Zapoznanie z programami Learning Apps, Akademia Khana, Phet, Geogebra, Matlandia, Geoplan oraz aplikacjami na telefon. 

Terminy realizacji:
26-10-2019 w godz. 9.00-12.15

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska