Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Programy nauczania w kształceniu zawodowym (seminarium)Program:
  1. Zmiany w prawie oświatowym i jego wdrażanie po 2017 roku i w latach następnych.
  2. Zakres i sposoby modyfikacji programów nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

 


Terminy realizacji:
24-10-2018 w godz. 10.00-13.15

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele kształcenia zawodowego
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński