Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Projekt edukacyjny jako innowacyjna metoda w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (warsztaty)Program:
  1. Projekty badawcze w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych.
  2. Projekt uczniowski jako praca domowa.
  3. Projekty interdyscyplinarne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Terminy realizacji:
19-02-2019 w godz. 14.30-17.45
26-02-2019 w godz. 14.30-17.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: T. Kozikowska, J. Majczak - nauczycielka matematyki SP